open

Liikenteen päästöjen nopeaan alentamiseen on keinoja

22.10.2019

Liikenteen päästöjen nopeaan alentamiseen on keinoja

Moni asiantuntijataho on esittänyt näkemyksiään siitä, miltä suomalainen liikenne tulevaisuudessa näyttää ja miten sen päästöt saadaan pienenemään. Liian usein keskustelua kuitenkin käydään suppean keinovalikoiman kautta. Meidän tulisi kiinnittää huomiomme ensisijaisesti päästöjen vähentämiseen lähivuosina – ei vasta ensi vuosikymmenen aikana. Päästöjen vähentämisessä lähdemme liikkeelle takamatkalta. Suomalaisen autokannan keski-ikä on 12 vuotta. Merkkejä kannan nopeasta nuorentumisesta ei ole tiedossa ilman reipasta politiikan suunnanmuutosta.

Vanha autokanta tarkoittaa saastuttavaa autokantaa: vuonna 2018 rekisteröityjen uusien autojen keskimääräiset päästöt olivat 117 g/km, kun Suomen kaikkien autojen keskipäästöt olivat 158 g/km. Vanhan auton uusiminen on ympäristön kannalta järkevää siitäkin huolimatta, että uuden auton valmistaminen tuottaa päästöjä: auton elinkaaren aikaisista hiilidioksidipäästöistä valmistuksen osuus on vain 10–15 prosenttia.

Liikenteen päästöjen vähentämistä vaikeuttaa tällä hetkellä myös se, että joka neljäs ”uusista” autoistamme on itseasiassa vanha. Viime vuonna Suomeen tuotiin ulkomailta ennätysmäiset 40 000 käytettyä autoa, joiden keskipäästöt olivat noin 170 g/km, ja tänä vuonna tehdään taas uusi ennätys. Vain kaikkein pienipäästöisimpien autojen hankintaa suosimalla olemme itse asiassa lisänneet suomalaisen liikenteen päästökuormaa tuontiautojen kautta.

Jos haluamme saada liikenteen päästöt alas jo tulevien vuosien aikana, autoverotuksen pitäisi suosia vähäpäästöisiä autoja - moottoriteknologiasta riippumatta. Meidän tulisi muuttaa autoverotuksen painopiste hankinnasta käyttöön. Useassa Euroopan maassa myös työsuhdeautoilun verotus on viety muotoon, jossa houkuttelevin vaihtoehto on erittäin vähäpäästöinen auto. Samalla piristäisimme käytettyjen pienipäästöisten autojen markkinoita 3-4 vuoden säteellä.

Jos haluamme saada liikenteen päästöt alas heti, meidän tulee tarttua myös nopeimpiin tapoihin päästöjen vähentämiseksi. Suurelle osalle suomalaisista täyssähkö- tai kaasuauto ei ole vielä relevantti valinta, mutta moni valitsisi mielellään selvästi nykyistä autoaan pienipäästöisemmän uuden polttomoottoriauton. Uuden dieselauton pienhiukkaspäästöt on saatu ajettua lähes nollaan ja uusiutuvaa dieseliä käyttämällä jäävät päästöt murto-osaan aikaisemmasta.

Auton hankkiminen on valtaosalle suomalaisista suuri investointi, jonka jäännösarvon tulisi olla ennakoitavissa. Meidän on pystyttävä takaamaan, että uuden, vähäpäästöisen auton hankinta on suomalaiselle myös tulevaisuudessa taloudellisesti turvallinen valinta.

Johan Friman toimitusjohtaja, K Auto Oy