Siirry pääsisältöön

Täyssähköautojen autovero poistuu.

Hallitus on päässyt sopuun budjetista ja ilmastotoimista, joilla pyritään liikenteen päästöjen vähentämiseen. Budjettiin sisältyy täyssähköautojen autoveron poisto 1.10.2021 alkaen ensirekisteröitäviltä autoilta. Katso ohesta tietopaketti muutokseen liittyen. Tiedot päivitetty 2.11.2021

Hallinto herokuva

Mitä autoja autoveron poistaminen koskee?

Veromuutos koskee uusia 1.10.2021 alkaen ensirekisteröityjä täyssähköisiä henkilö- ja pakettiautoja.

Täyssähköautojen ajoneuvoveron muutos

Kompensaationa autoveron poistolle, täyssähköautojen vuotuista ajoneuvoveron perusveroa korotetaan. Ajoneuvoveron korotus kohdistuu vain niihin autoihin, joista ei ole maksettu autoveroa eli 1.10.2021 tai sen jälkeen ensirekisteröityjä täyssähköautoja. Hallituksen lakiesityksen mukaan täyssähköautojen ajoneuvoveron perusvero nousee nykyisestä 53,29 eurosta 118,29 euroon vuodessa. Koska ajoneuvoveroa kannetaan etukäteen 12 kuukauden pituiselta verokaudelta, ajoneuvoveron muutos edellyttää siirtymäaikaa. Korotettua perusveroa kerätään vasta 1.10.2023 alkaen. Ajoneuvovero, joka kohdistuu 1.10.2023 edeltävään aikaan, määräytyy nykyisten säännösten mukaan.

Aikataulu ja lakimuutoksen käsittelyn eteneminen

Hallituksen esitys täyssähköautojen auto- ja ajoneuvoveromuutoksesta on jätetty eduskunnalle 14.10.2021. Lakiesitys käsitellään eduskunnassa loka-marraskuun aikana ja laki astuu voimaan 1.1.2022 kun eduskunta ja hallitus ovat sen hyväksyneet ja presidentti on sen vahvistanut. Vaikka laki astuu voimaan 1.1.2022, sitä sovelletaan takautuvasti 1.10.2021 alkaen ensirekisteröityihin täyssähköisiin henkilö- ja pakettiautoihin.

Täyssähköauton hankkiminen ilman autoveroa on jo nyt mahdollista

Vaikka lakimuutos tulee voimaan vasta 1.1.2022, K-Auto mahdollistaa uuden täyssähköauton ostamisen ilman autoveroa jo nyt. K-Auto hyvittää autoveron osuuden asiakkaalle jo ennakkoon, jolloin asiakkaan ei tarvitse sitä maksaa. Koska lakimuutos ei ole voimassa vielä vuonna 2021, asiakkaalta pyydetään 1.10.–31.12.2021 välisenä aikana kauppasopimuksen tekemisen yhteydessä suostumus autoveron jälkikäteiseen perintään, mikäli autoveromuutos ei toteutuisikaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Sähköauton hankintatuki ja hintaraja

Hallitus on jättänyt esityksen nykyisen täyssähköautojen hankintatuen jatkamiseksi yhdellä kuukaudella 31.12.2021 saakka. Lisäksi lausuntokierroksella on uusi 1.1.2022 alkava täyssähköautojen hankintatuen lakiesitys. Hankintatuen rajaksi määritettyyn 50.000 EUR kokonaishintaan, sekä hankintatuen määrään 2.000 EUR ei ole tulossa muutoksia. 1.10.–31.12.2021 välillä tilattavien täyssähköautojen hankintatuen kokonaishinnan laskentatapaan vaikuttaa se, milloin auto ensirekisteröidään ja luovutetaan asiakkaalle: - Vuonna 2021 ensirekisteröitävän täyssähköauton hankintatuen raja lasketaan autoverollisesta hinnasta. - Vuonna 2022 ensirekisteröitävien autojen hankintatuen raja lasketaan autoverottomasta kokonaishinnasta. (Lähde: Autoalan tiedotuskeskus)

Loka-joulukuussa 2021 ensirekisteröidyn täyssähköauton työsuhdeauton verotusarvo

Koska autonveron poisto astuu voimaan vasta 1.1.2022. työsuhdeauton luontoisetuarvon laskennassa ei voida vielä loka-joulukuussa 2021 soveltaa uutta, alempaa verotusarvoa. Palkanlaskennassa loka-joulukuussa 2021 käytetään vielä vanhaa, autoveron sisältävästä kokonaishinnasta laskettua verotusarvoa. Lain tultua voimaan työnantaja korjaa tammikuussa 2022 loka-joulukuussa 2021 käytetyt työsuhdeauton verotusarvot oikeiksi palkkatietoilmoituksissa (lähde: Autoalan Tiedotuskeskus).