Siirry pääsisältöön
Vaihda K-Autoon

Kesän kuumat autotarjoukset – osta nyt, maksa vasta syksyllä

Katso kesän autotarjoukset

Ostoskori

Vastuullisuus Vastuullisuus

Vastuullisuus

K-Auton vastuullisuustyö on tekoja

Vastuullisuus on osa tavoitteitamme ja osa jokapäiväistä työtämme. Toimintamme vaikutukset ulottuvat laajasti koko yhteiskuntaan.

Keskon vastuullisuusstrategia 2022–2024 asettaa selkeät suuntaviivat kaikille Keskon toimialoille, joista yksi on autotoimiala. Ilmasto ja luonto, arvoketjut, ihmiset sekä hyvä hallinto ovat Keskon vastuullisuustyön painopisteitä. Vuoden 2024 aikana Kesko päivittää vastuullisuus­strategiansa uudelle strategiakaudelle.

numero-ikoni-1

Minimoimme ilmasto- ja luonto­vaikutukset. Huomioimme maa­pallon rajallisen kanto­kyvyn mini­moimalla nega­tiiviset ja maksi­moimalla posi­tiiviset vaikutukset ilmastoon ja luontoon. Lue lisää »

numero-ikoni-2

Haastamme tavaran­toimittajia ja kannustamme asiakkaita. Haastamme tavaran­toimit­tajiamme ja kannustamme asiak­kaitamme tekemään vastuullisia valintoja läpi koko arvoketjun. Lue lisää »

numero-ikoni-3

Autamme työn­tekijöi­tämme voimaan hyvin ja menes­tymään. Edistämme henki­löstömme turvalli­suutta, hyvin­vointia ja menes­tystä. Vaalimme moni­muotoi­suutta ja mukaan­ottamista sekä tarjoamme yhden­vertaisia mahdolli­suuksia niin nykyisille kuin tulevillekin työntekijöille. Lue lisää »

numero-ikoni-4

Toimimme oikein ja avoimesti. Luomme pitkä­aikaista arvoa sisällyt­tämällä vastuulli­suuden osaksi kaikkea toimintaamme. Lue lisää »

Auto luonnon helmassa

numero-ikoni-1

Minimoimme ilmasto- ja luontovaikutukset

K-Auto on osana Keskoa sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tavoitteemme ovat Science Based Targets -aloitteen hyväksymiä (SBTi).

Lyhyen aikavälin SBT-tavoitteemme

Absoluuttisten päästöjen vähentäminen omassa toiminnassa

Aiomme vähentää oman toimintamme absoluuttisia päästöjä (Scope 1 ja 2) 90 %:lla vuoden 2030 loppuun mennessä vuoden 2020 lähtötasosta.

Tavarantoimittajien ja palveluntuottajien päästövähennykset

67 % Keskon tavarantoimittajista ja palveluntuottajista (ostojen perusteella) asettaa tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet vuoden 2026 loppuun mennessä.

Asboluutisten päästöjen vähentäminen myytyjen tuotteiden käytössä

Aiomme vähentää myytyjen tuotteiden käytön aikaisia absoluuttisia päästöjä (Scope 3) 17 %:lla vuoden 2026 loppuun mennessä vuoden 2020 lähtötasosta.

Syksyllä 2023 sitouduimme uusiin, pitkän aikavälin päästövähennystavoitteisiin sekä vähentämään päästöjämme koko arvoketjussa SBTi:n Net Zero Standardin eli nettonollastandardin mukaisesti. Haemme myös uusille nettonollatavoitteillemme STBi:n hyväksyntää. Lue ilmastotavoitteistamme »

Päästöjen minimointi – näin sen teemme

Omassa toiminnassamme

Tieteeseen perustuvien päästö­vähennys­tavoitteiden lisäksi olemme asettaneet omasta toiminnasta syntyville päästöille hiili­neutraalius­tavoitteen. Tavoitteemme on oman toiminnan hiili­neutraalius vuonna 2025 sekä päästöttömyys vuoden 2030 loppuun mennessä. Kumoamme vuosien 2025–2030 aikana syntyvät päästöt, ja jatkamme syntyvien päästöjen vähentämistä kohti päästöttömyyttä vuoden 2030 loppuun mennessä.

Edistämme kunnian­himoisten päästö­tavoitteidemme saavuttamista ostamalla 100 % päästötöntä sähköä ja parantamalla energia­tehokkuutta läpi toimintojemme. Myös omaa auto­politiikkaamme on kehitetty työsuhde­autokantamme sähköistämiseksi.

Osana ilmastotyötämme olemme liittyneet autoalan ja valtion väliseen Green deal -ilmastosopimukseen, joka on vapaaehtoinen. Se solmittiin marraskuussa 2018. Sopimuksen myötä yritykset ovat sitoutuneet erinäisiin toimenpiteisiin ilmasto­vaikutusten vähentämiseksi. Lue tavoitteista ja niiden toteutumisesta »

Sidosryhmiemme toiminnassa

Merkittävimmät päästömme syntyvät arvoketjussamme epäsuorista Scope 3 -päästöistä. Näistä merkittävimmät syntyvät myymiemme tuotteiden – esimerkiksi autojen – valmistuksen, käytön ja loppukäsittelyn aikana.

Scope 3 -päästöjen vähentämiseksi haastamme tavarantoimittajiamme vähentämään omasta toiminnastaan aiheutuvia päästöjä sekä asettamaan omat tieteeseen perustuvat päästötavoitteensa. Seuraamme tavoitteen toteutumista pääasiassa CDP:n Climate Change -kyselyn kautta, johon haastamme suurimmat tavarantoimittajamme vastaamaan.

Lisäksi kehitämme jatkuvasti hiili­jalanjälki­laskentaamme ymmärtääksemme entistä paremmin omia ilmasto­vaikutuksiamme.

Merkittävimmät toimemme kiertotalouden edistämiseksi

Tavoitteenamme on rakentaa vuoden 2024 aikana K-Auton toiminnalle kiertotalousohjelma, jossa asetetaan selkeät tavoitteet ja mittarit kiertotaloustyöllemme.

Edistämme kiertotalouden lainalaisuuksien mukaisia toimintamalleja niin autojen ja autotarvikkeiden myynnissä, huolto- ja korjauspalveluiden toiminnassa kuin leasing-palveluissamme.

 • Mahdollistamme autojen elinkaaren jatkumisen vaihtoautoliiketoiminnallamme.

 • K-Auto Leasingin avulla tarjoamme kiertotalousmallin mukaisen tavan hankkia auton itselle tai yritykselle.

 • Brändeillämme on kiertotalouteen liittyviä ratkaisuja käytettynä uusien autojen valmistamisessa, kuten kierrätetystä materiaalista valmistetut turvavyön lukon kuoret.

 • Huolto- ja korjauspalveluissa varmistamme laadukkaan auton kunnossapidon. Pyrimme aina ensisijaisesti korjaamaan vaurioituneita osia, ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään korjauksissa alkuperäisiä laatutarkastettuja hyötyosia sekä tehdaskunnostettuja osia, uusien osien sijaan. Käytämme uudelleen ne osat, jotka on mahdollista käyttää turvallisuudesta ja korjauksen korkeasta laadusta tinkimättä.

 • Yksi konkreettinen esimerkki tästä on sähköautojen korkeajänniteakkujen korjaus. K-Auto kouluttaa henkilöstöään, ja voimme tarjota kymmennellä huoltoverkoston pisteellämme myös sähköautojen korkeajänniteakkujen korjausvalmiuden. Akkumoduulit ja pohjalevy voidaan vaihtaa erikseen, jolloin vältytään kokonaisen akun vaihdolta.

 • Lisäksi toiminnastamme syntyy jätettä, josta osa on vaarallista (esimerkiksi öljyt ja kemikaalit). Materiaalien käsittelylle ja lajittelulle meillä on selkeät ohjeistukset. Ylläpidämme ja kehitämme myös lajittelukoulutusta, joka on osa henkilöstön perehdytyssuunnitelmaa.

 • Vuonna 2023 jätteidemme kierrätysprosentti oli 71 %. Tätä pyrimme jatkuvasti parantamaan.

Lue K-ryhmän kiertotalouden tavoitteista ja toimenpiteistä »

ID. Buzz luonnon helmassa

numero-ikoni-2

Haastamme tavarantoimittajat ja kannustamme asiakkaita

Hankintaketjujemme kestävyys ja läpinäkyvyys on yksi vastuullisuustyön painopisteistä. Lue kestävien hankintojen tavoitteista »

Kehitämme arvoketjun vastuullisuutta

 • Haastamme tavarantoimittajat omiin tavoitteisiin
  Haastamme tavarantoimittajat omiin tavoitteisiin
 • Tuemme asiakkaiden vastuullisia valintoja
  Tuemme asiakkaiden vastuullisia valintoja
 • Lisäämme hankintaketjun auditointeja
  Lisäämme hankintaketjun auditointeja
 • Kasvatamme kestävien tuotteiden osuutta liikevaihdosta
  Kasvatamme kestävien tuotteiden osuutta liikevaihdosta

Tuotevalikoiman avulla parempia vaihtoehtoja asiakkaille

K-Autolla on laaja sähkö- ja hybridiautovalikoima. Tällä hetkellä varastossamme on asiakkaille heti täyssähköautoja useilta eri merkeiltä.

Merkit tulevaisuudesta

Tarvikevalikoimamme

Vaihtoautomme

Volkswagen AG on sitoutunut tuottamaan merkityksellistä arvoa sekä yhteiskunnalle että ympäristölle, tänään ja tuleville sukupolville – tavoitteena muutos, jolla on todella merkitystä. Lue Volkswagen AG:n vastuullisuusstrategiasta »

Vastuulliset ja laadukkaat palvelut

K-Auto Retail Oy:lle on myönnetty sertifioidut ISO90001 -laatu­johtamis­järjestelmä sekä ISO140001 -ympäristö­johtamis­järjestelmä. Näiden johtamis­järjestelmien avulla varmistamme, että laatu- ja ympäristö­asiat on huomioitu päivittäisessä toiminnassamme. Asetamme toiminnallemme myös vuosittaiset tavoitteet, joiden toteutumista seuraamme systemaattisesti.

Huolto- ja korjauspalveluissa pyrimme aina ensisijaisesti korjaamaan vaurioituneita osia, ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään korjauksissa alk­uperäisiä laatu­tarkastettuja hyöty­osia täysin uusien osien sijaan. Käytämme uudelleen ne osat, jotka on mahdollista käyttää turvallisuudesta ja korjauksen korkeasta laadusta tinkimättä.

Huolto- ja korjauspalvelumme

K-Latauksen latausverkosto mahdollistaa sähköautojen lataamisen Hangosta Kittilään. Tavoitteena on tarjota tehokasta latausta kaupassakäynnin aikana. Latausmäärät K-Latauksen asemilla yli kaksinkertaistuivat vuonna 2023. Vuoden 2024 tavoitteena on kehittää K-Latauksen tarjontaa merkittävien kauppapaikkojen yhteydessä yli sadalla uudella suur­teho­latauspisteellä.

K-Latauksen sähkö on aina 100-prosenttisesti uusiutuvaa ja kotimaisella tuuli­voimalla tuotettua.

K-Lataus

ID. Buzz luonnon helmassa vastuullisuus

 

numero-ikoni-3

Autamme työntekijöitämme voimaan hyvin ja menestymään

Edistämme työntekijöidemme työturvallisuutta, hyvinvointia ja menestystä

Henkilöstön hyvinvointi ja työturvallisuus ovat keskeisessä roolissa kaikissa toimintamaissamme. Seuraamme työn vaikuttavuutta selkeiden tavoitteiden ja mittareiden avulla.

Haluamme varmistaa, että työntekijämme voivat:

 • työskennellä turvallisessa ympäristössä

 • tehdä merkityksellistä työtä

 • kehittää osaamistaan jatkuvasti.

Tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa K-Autossa. Siksi tarjoamme henkilöstöllemme selkeät työturvallisuusohjeet sekä pakollisen työturvallisuuskoulutuksen.

Sairauspoissaoloprosenttimme vuonna 2023 oli 3,6 %. Tavoitteenamme on pitää se samassa tai alle sen vuonna 2024.

Työtapaturmataajuus (vähintään 3 päivän poissaolot) vuonna 2023 oli 5,5 %. Tavoitteenamme on säilyttää se alle kuudessa prosentissa vuonna 2024.

Huolehdimme henkilöstömme työkyvystä ja työhyvinvoinnista

Varmistamme, että K-Auton työntekijä saa tarvitsemansa tuen eri tilanteissa. Ennakoivalla henkilöstön hyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisella varmistamme henkilöstön työ- ja toimintakyvyn, pidämme sairauspoissaolot hallinnassa ja ennaltaehkäisemme työtapaturmia sekä työkyvyttömyyseläkkeitä.

Keskeisiä keinoja ennakoivassa henkilöstömme hyvinvoinnissa ovat muun muassa:

 • osatyökykyisten työelämään paluun, työelämään pääsemisen ja työssä pysymisen ratkaisu

 • työterveyshuoltomme lakisääteiset työpaikkaselvitykset ja riskiarvioinnit

 • työfysioterapeuttien säännölliset vierailut toimipisteissä

Hyvinvointi-indeksimme vuonna 2024 oli 78. Kehitystä on tullut 9 %-yksikköä verrattuna vuoteen 2021. Henkilöstötutkimus on yksi keskeisimmistä toimintatapojen ja esihenkilötyön kehittämisen välineistä sekä tärkeä tapa kuunnella henkilöstön näkemyksiä. Tavoitteenamme on nostaa hyvinvointi-indeksimme tasoon 80.

Ylpeydenaiheemme on oma K-Auto Akatemiamme. K-Auto Akatemiassa koulutamme mm. brändiemme uusimmat tuotteet ja teknologiat - sekä omalle henkilöstöllemme että ulkoiselle jälleenmyyntiverkostollemme. Akatemialla koulutamme myös alan opiskelijoita ja opettajia uusiin teknologioihin. Vuosittain toteutamme jopa 4000 koulutuspäivää henkilöstölle.

Edistämme monimuotoisuutta, mukaan ottamista ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia

Monimuotoisuus, mukaan ottaminen ja yhdenvertaisuus ovat vastuullisuustyömme painopisteitä. Haluamme edistää henkilöstön monimuotoisuutta ja lisätä kokemusta yhdenvertaisuuden ja mukaan ottamisen toteutumisesta.

Selvitämme vuoden 2024 aikana, missä tilassa K-Auton monimuotoisuus on tällä hetkellä ja miten voimme kehittää sitä jatkossa.

K-Auto My Day Jenna Nurmela final thumbnail
Auto luonnon helmassa vastuullisuus

numero-ikoni-4

Toimimme oikein ja avoimesti

Kansi: K Code of Conduct

K Code of Conduct -toimintaohjeet on julkaistu kaikilla toimintamaidemme kielillä. Toimintaohjeista on laadittu kaksi versiota, toinen K-ryhmän työntekijöille ja toinen yhteistyökumppaneille.

K Code of Conduct – työntekijöille ja yhteistyökumppaneille. K Code of Conduct -toimintaohjeiden tarkoituksena on toimia K-ryhmässä tehtävien valintojen ja päätösten tukena ja ohjeena. Toimintaohjeilla varmistamme sen, että K-autolaisilla ja K-Auton yhteistyökumppaneilla on yhtenäinen ymmärrys tekemistämme ohjaavista säännöistä ja periaatteista.

Henkilökohtaiset vastuullisuustavoitteet. K-Auton hyvän hallinnon edistämisessä keskeistä on myös vastuullisuuden sitominen yhä vahvemmin johdon palkitsemiseen sekä koko henkilöstön vastuullisuusosaamisen kehittäminen. Kaikilla K-Auton tulospalkkion piiriin kuuluvilla on henkilökohtaisissa tavoitteissaan jokin vastuullisuustavoite. Näin pystymme sitouttamaan entistä paremmin koko henkilöstömme osaksi vastuullisuustyötämme.

Nostoja vastuullisuudesta

Vinkit: 5 tapaa ajaa turvallisesti
29.8.2023 – K-Auto

Miten ajaa liikenteessä turvallisesti? Asiantuntijan viisi vinkkiä

Pienet koululaiset ovat taas tuttu näky liikenteessä. Se vaatii autoilijalta erityistä tarkkaavaisuutta.

Audi Project PlasticLoop
14.6.2023 – Audi

Audi esitteli innovatiiviset kierrätetystä materiaalista valmistetut turvavyön lukon kuoret

Audi on lanseerannut huipputeknologiset muovikuoret turvavöiden lukoille. Innovaatiot nähdään ensimmäisenä Audi Q8 e-tron -malleissa.

leasing-auto-k-autosta-hero-kuva
2.6.2023 – K-Auto

59 % suomalaisista autoilijoista pitää vastuullisuutta tärkeänä autoillessa

Yhä useampi suomalainen autoilija etsii autokaupasta vastuullisempaa vaihtoehtoa nykyiselle autolleen, selvisi K-Auton toteuttamasta Autoilun suunta -tutkimuksesta.

Audi Project MaterialLoop
5.5.2023 – Audi

Vanhasta syntyy uutta: Material­Loop-projektissa testataan romu­autojen kierto­talous­mahdollisuuksia

MaterialLoop on yhteis­projekti, jonka myötä Audi ottaa seuraavan askeleen kohti auto­teollisuuden suljettua materiaali­kiertoa.

1,5 TSI evo2: Volkswagenin maailmanmoottorin taloudellisuus paranee ja päästöt pienenevät entisestään
10.10.2022 – Volkswagen

1,5 TSI evo2: Volkswagenin maailman­moottorin talou­dellisuus paranee ja päästöt piene­nevät enti­sestään

Taloudellisemmin ja pienemmillä päästöillä: Volkswagen on kehittänyt myydyintä bensiinimoottoriaan edelleen ja 1,5 TSI:n uuden sukupolven evo2-versio on otettu käyttöön ensimmäisissä automalleissa Euroopassa.

Taloudellinen ajo
31.8.2022 – K-Auto

Näin säästät poltto­aine­kuluissa – talou­dellisuus­ajon ennätys­kuljettajan vinkit autoilijalle

Suurin auton kulutukseen vaikuttava tekijä on kuljettaja. Jokainen autoilija voi säästää merkittävän summan polttoainekuluissa muutamalla helpolla tavalla.

nosto-vw-akut
25.11.2021 – Volkswagen-konserni

Volkswagenin uudet akku­laboratoriot ovat seuraava askel kohti omien akku­kennojen kehittä­mistä ja tuotantoa

Volkswagen-konserni on avannut Saksan Salzgitterissä yhden Euroopan moderneimmista akkukennojen tutkimukseen ja kehittämiseen keskittyvistä laboratorioista.

Volkswagen ID.4 GTX – ID.4.-mallistoperheen urheilullinen lippulaivamalli
28.4.2021 – Volkswagen

Edistyk­sellistä sähkö­autoilua: Volkswagen ID.4 GTX on ID.4.-perheen urhei­lullinen lippulaivamalli

Täyssähköinen ID.-mallistoperhe kasvaa ja nyt siihen kuuluvat myös urheilulliset GTX-mallit.